ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ԧ͹ҹ
dot
bulletkapook
bulletHITACHI
bulletTOYOX
bulletPUMA
bulletSWAN
bulletFU SHENG
bulletREXON
bulletPHILIPS
bulletEBARA
bulletѰ
bulletԹ


ẹҧ
ẹҧ
ẹҧ
ẹҧ


͵

 HOTLINE 094-249-1122 

͵

͵ Fitting ͵ ͡ءẺءҴ ҷ ͵͵ç,͵ͧ,͵ͧҧ,͵ҧ,·ҹö͡ҴТҴѺͧ 

͵ ͵ͷͧͧ ͵ʵԡ ͵ FITTING

͵͵çºǹ͡ (Push-in fittings)

                        Ҥ        
SPC4-M5         32
SPC4-01         31
SPC4-02         31
SPC6-M5         32
SPC6-01          26
SPC6-02          26
SPC6-03          33
SPC6-04          54
SPC8-01          28
SPC8-02          26
SPC8-03         33
SPC8-04          54
SPC10-01          39
SPC10-02          40
SPC10-03          40
SPC10-04          54
SPC12-01          51
SPC12-02          51
SPC12-03         51
SPC12-04          52
SPC14-02        165
SPC14-03        165
SPC14-04        170
SPC16-01        165
SPC16-02        165
SPC16-03          165

 ͺ 

Ͷ. 092-529-3223 س

HOTLINE  094-249-1122

TEL / FAX 02-948-2866

EMAIL: k.vasuthip@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------------

 

͵ ͵ͷͧͧ ͵ʵԡ ͵ FITTING

͵ͧº ǹ͡ (Push-in fitting)

               Ҥ
 SPL4-M5         42
 SPL4-01         38
 SPL4-02         38
 SPL6-M5         42
 SPL6-01         38
 SPL6-02         38
 SPL6-03         42
 SPL6-04         84
 SPL8-01         38
 SPL8-02         38
 SPL8-03         45
 SPL8-04         84
 SPL10-01         51
 SPL10-02         51
 SPL10-03         56
 SPL10-04         84
 SPL12-01         84
 SPL12-02         84
 SPL12-03         84
 SPL12-04         84
 SPL14-02       188
 SPL14-03       188
 SPL14-04       198
 SPL16-01       188
 SPL16-02       188
 SPL16-03       188

 ͺ 

Ͷ. 092-529-3223 س

HOTLINE  094-249-1122

TEL / FAX 02-948-2866

EMAIL: k.vasuthip@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------------

͵ ͵ͷͧͧ ͵ʵԡ ͵ FITTING

͵ 3 ҧ ǡҧ (Push-in fittings)

͵ ҧ ǡҧ
                 Ҥ
SPB4-M5      65
SPB4-01      56
SPB4-02      56
SPB6-M5      65
SPB6-01      60
SPB6-02      60
SPB6-03      72
SPB6-04    130
SPB8-01      65
SPB8-02      65
SPB8-03      72
SPB8-04    130
SPB10-01      72
SPB10-02      72
SPB10-03      72
SPB10-04    130
SPB12-01    130
SPB12-02    130
SPB12-03    130
SPB12-04    130
SPB14-02    235
SPB14-03    235
SPB14-04    250
SPB16-01    235
SPB16-02    235
SPB16-03    235

 ͺ 

Ͷ. 092-529-3223 س

HOTLINE  094-249-1122

TEL / FAX 02-948-2866

EMAIL: k.vasuthip@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------------

͵ ͵ͷͧͧ ͵ʵԡ ͵ FITTING

͵º 3 ҧ Model : SPE

 

͵º 3 ҧ
                Ҥ
SPE-4         45
SPE-6         48
SPE-8         51
SPE-10         60
SPE-12         94
SPE-14       280
SPE-16       338

 ͺ 

Ͷ. 092-529-3223 س

HOTLINE  094-249-1122

TEL / FAX 02-948-2866

EMAIL: k.vasuthip@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------------

͵ ͵ͷͧͧ ͵ʵԡ ͵ FITTING

͵͵çº 2 ҧç Model : SPU

͵͵ç º 2 ҧ
               Ҥ
SPU-4       27
SPU-6       29
SPU-8       31
SPU-10       35
SPU-12       37
SPU-14     160
SPU-16     216

 ͺ 

Ͷ. 092-529-3223 س

HOTLINE  094-249-1122

TEL / FAX 02-948-2866

EMAIL: k.vasuthip@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------------

͵ ͵ͷͧͧ ͵ʵԡ ͵ FITTING

͵͵çº Model : SPCF

͵͵ç
               Ҥ
SPCF4-M5       44
SPCF4-01       40
SPCF4-02       40 
SPCF6-M5       44
SPCF6-01       40
SPCF6-02       40
SPCF6-03       53
SPCF6-04       85
SPCF8-01        50
SPCF8-02        50
SPCF8-03        55
SPCF8-04        85
SPCF10-01        85
SPCF10-02        55
SPCF10-03        55
SPCF10-04        85
SPCF12-01        85
SPCF12-02        85
SPCF12-03        85
SPCF12-04        85

 

ͺ 

Ͷ. 092-529-3223 س

HOTLINE  094-249-1122

TEL / FAX 02-948-2866

EMAIL: k.vasuthip@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------------

͵ ͵ͷͧͧ ͵ʵԡ ͵ FITTING

͵ 2 ҧ Model : SPV

͵º 2 ҧ
             Ҥ
SPV-4        36
SPV-6        40
SPV-8        44
SPV-10        50
SPV-12        64
SPV-14      200
SPV-16      250

 ͺ 

Ͷ. 092-529-3223 س

HOTLINE  094-249-1122

TEL / FAX 02-948-2866

EMAIL: k.vasuthip@gmail.com 

-----------------------------------------------------------------------------

͵ ͵ͷͧͧ ͵ʵԡ ͵ FITTING

͵ 3 ҧ Model : SPY

͵ 3 ҧ
            Ҥ
SPY-4       70
SPY-6       70
SPY-8       80
SPY-10       90
SPY-12     145
SPY-14     350
SPY-16     435

 ͺ 

Ͷ. 092-529-3223 س

HOTLINE  094-249-1122

TEL / FAX 02-948-2866

EMAIL: k.vasuthip@gmail.com  Ѿ
Ǣ
´


ѷ طԾ ӡѴ