dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
https://truehits.net/
dot
bulletkapook
bulletѰ
bulletԹ
bullettruehits


ẹҧ
vasuthip
ẹҧ
ẹҧ


͹ SWAN

Ҥһ 12,000.00 ҷ ҤҾ 10,000.00 ҷ

͹õ 3 ç DA-103 (220 V.)

SWAN AIR COPRESSOR MODEL : DA-103 (220 V.)

-͹Ẻ١ٺҴ 3 ç ӹǹ 1 ٺ

-ԵٺԪԢҴ 3 ç , 220 ŵ (俺ҹ)

-Ẻ¾ҹ , к¤͹¤պкҡ

-Եçѹ 7-10 100-150 PSI

-ҳüԵ 221 Ե/ҷ

-ͺ 1,450 ͺ/ҷ

-ѧҴ 36 Ե

-ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 14,000.00 ҷ 

͹ 1/2 ç SVP-212

SWAN AIR COPRESSOR MODEL : SP-212

-͹Ẻ١ٺҴ 1/2 ç ӹǹ 2 ٺ

- ԵҪ ԵٺԪԢҴ 1/2 ç , 220 ŵ (俺ҹ)

-Ẻ¾ҹ , к¤͹¤պкҡ

-Եçѹ 7-10 100-150 PSI

-ҳüԵ 108 Ե/ҷ

-ͺ 700 ͺ/ҷ

-ѧҴ 58 Ե

-ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

Ҥһ 22,000.00 ҷ 

͹ 1 ç SVP-201

SWAN AIR COPRESSOR MODEL : SVP-201

-͹Ẻ١ٺҴ 1 ç ӹǹ 2 ٺ

- 1 ç , 220 ŵ (俺ҹ)

-Ẻ¾ҹ , к¤͹¤պкҡ

-Եçѹ 7-10 100-150 PSI

-ҳüԵ 186 Ե/ҷ

-ͺ 1,020 ͺ/ҷ

-ѧҴ 85 Ե

-ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 27,000.00 ҷ 

͹ 2 ç SVP-202-85 (220 V.)

SWAN AIR COPRESSOR MODEL : SVP-202-85 (220 V.)

-͹Ẻ١ٺҴ 2 ç ӹǹ 2 ٺ

- ԵҪ ԵٺԪԢҴ 2 ç , 220 ŵ (俺ҹ)

-Ẻ¾ҹ , к¤͹¤պкҡ

-Եçѹ 7-10 100-150 PSI

-ҳüԵ 298 Ե/ҷ

-ͺ 880 ͺ/ҷ

-ѧҴ 85 Ե

-ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 27,000.00 ҷ 

͹ 2 ç SVP-202-85 (380 V.)

SWAN AIR COPRESSOR MODEL : SVP-202-85 (380 V.)

-͹Ẻ١ٺҴ 2 ç ӹǹ 2 ٺ

- ԵҪ ԵٺԪԢҴ 2 ç , 380 ŵ (çҹ)

-Ẻ¾ҹ , к¤͹¤պкҡ

-Եçѹ 7-10 100-150 PSI

-ҳüԵ 298 Ե/ҷ

-ͺ 880 ͺ/ҷ

-ѧҴ 85 Ե

-ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 29,000.00 ҷ 

͹ 2 ç SVP-202-106 (220 V.)

SWAN AIR COPRESSOR MODEL: SVP-202-106 (220 V.)

-͹Ẻ١ٺҴ 2 ç ӹǹ 2 ٺ

- ԵҪ ԵٺԪԢҴ 2 ç , 220 ŵ (俺ҹ)

-Ẻ¾ҹ , к¤͹¤պкҡ

-Եçѹ 7-10 100-150 PSI

-ҳüԵ 298 Ե/ҷ

-ͺ 880 ͺ/ҷ

-ѧҴ 106 Ե

-ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 34,500.00 ҷ 

͹ 2 ç SVP-202-106 (380 V.)

SWAN AIR COPRESSOR MODEL: SVP-202-106 (380 V.)

-͹Ẻ١ٺҴ 2 ç ӹǹ 2 ٺ

- ԵҪ ԵٺԪԢҴ 2 ç , 380 ŵ (çҹ)

-Ẻ¾ҹ , к¤͹¤պкҡ

-Եçѹ 7-10 100-150 PSI

-ҳüԵ 298 Ե/ҷ

-ͺ 880 ͺ/ҷ

-ѧҴ 106 Ե

-ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

Ҥһ 48,500.00 ҷ 

͹ SVP-203-155/380 (3 ç)

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : SVP-203-155/380

 - Ẻ١ٺ , к͡ٺ 2 ٺ

 - çѹ 7-10 , 100-150 ͹

 - ѵҡüԵ 480 Ե/ҷ

 -  ԵҪ 3 ç , 380 ŵ (çҹ,3 )

 - ѧҴ 155 Ե

 - ػóúش (,૿,ʪԵ,ࡨ)

 - ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 47,500.00 ҷ 

͹ SVP-203-240/220 (3 ç)

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : SVP-203-240/220

 - Ẻ١ٺ , к͡ٺ 2 ٺ

 - çѹ 7-10 , 100-150 ͹

 - ѵҡüԵ 480 Ե/ҷ

 -  ԵҪ  3 ç , 220 ŵ (俺ҹ)

 - ѧҴ 240 Ե

 - ػóúش (,૿,ʪԵ,ࡨ)

 - ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

 

Ҥһ 50,500.00 ҷ 

͹ SVP-203-240/380 (3 ç)

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : SVP-203-240/380

 - Ẻ١ٺ , к͡ٺ 2 ٺ

 - çѹ 7-10 , 100-150 ͹

 - ѵҡüԵ 480 Ե/ҷ

 -  ԵҪ 3 ç , 380 ŵ (çҹ,3 )

 - ѧҴ 240 Ե

 - ػóúش (,૿,ʪԵ,ࡨ)

 - ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

 

 Ҥһ 58,000.00 ҷ 

͹ SVP-205-155/380 (5 ç)

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : SVP-205-155/380

 - Ẻ١ٺ , к͡ٺ 2 ٺ

 - çѹ 7-10 , 100-150 ͹

 - ѵҡüԵ 747 Ե/ҷ

 -  ԵҪ 5 ç , 380 ŵ (çҹ,3 )

 - ѧҴ 155 Ե

 - ػóúش (,૿,ʪԵ,ࡨ)

 - ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 62,500.00 ҷ 

͹ SVP-205-240/380 (5 ç)

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : SVP-205-240/380

 - Ẻ١ٺ , к͡ٺ 2 ٺ

 - çѹ 7-10 , 100-150 ͹

 - ѵҡüԵ 747 Ե/ҷ

 -  ԵҪ 5 ç , 380 ŵ (çҹ,3 )

 - ѧҴ 240 Ե

 - ػóúش (,૿,ʪԵ,ࡨ)

 - ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 83,500.00 ҷ 

͹ SWP-307-240/380 (7.5 ç)

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : SWP-307-240/380

 - Ẻ١ٺ , к͡ٺ 3 ٺ 

 - çѹ 7-10 , 100-150 ͹ 

 - ѵҡüԵ 1,145 Ե/ҷ

 -  ԵҪ  7.5 ç , 380 ŵ (çҹ,3 ) 

 - ѧҴ 240 Ե

 - ػóúش (,૿,ʪԵ,ࡨ) 

 - ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 90,000.00 ҷ 

͹ SWP-310-300/380 (10 ç)

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : SWP-310-300/380

 - Ẻ١ٺ , к͡ٺ 3 ٺ

 - çѹ 7-10 , 100-150 ͹

 - ѵҡüԵ 1,536 Ե/ҷ

 -  ԵҪ 10 ç , 380 ŵ (çҹ,3 )

 - ѧҴ 300 Ե

 - ػóúش (,૿,ʪԵ,ࡨ)

 - ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 98,900.00 ҷ 

͹ SWP-310-400/380 (10 ç)

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : SWP-310-400/380

 - Ẻ١ٺ , к͡ٺ 3 ٺ

 - çѹ 7-10 , 100-150 ͹

 - ѵҡüԵ 1,536 Ե/ҷ

 -  ԵҪ 10 ç , 380 ŵ (çҹ,3 )

 - ѧҴ 400 Ե

 - ػóúش (,૿,ʪԵ,ࡨ)

 - ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

 

   

Ҥһ 138,590.00 ҷ 

͹ SWP-415-300/380 (15 ç)

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : SWP-415-300/380 

 - Ẻ١ٺ , к͡ٺ 4 ٺ

 - çѹ 7-10 , 100-150 ͹

 - ѵҡüԵ 2,048 Ե/ҷ 

  muller 15 ç , 380 ŵ (çҹ,3 )

  - ѧҴ 300 Ե

 - ػóúش (,૿,ʪԵ,ࡨ)

 - ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

  

Ҥһ 142,590.00 ҷ

͹ SWP-415-400/380 (15 ç)

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : SWP-415-400/380

 - Ẻ١ٺ , к͡ٺ 4 ٺ

 - çѹ 7-10 , 100-150 ͹ 

 - ѵҡüԵ 2,048 Ե/ҷ 

 -  muller 15 ç , 380 ŵ (çҹ,3 )

 

 - ѧҴ 400 Ե

 - ػóúش (,૿,ʪԵ,ࡨ)

 - ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

 

Ҥһ 57,800.00 ҷ

͹ çѹ٧ 3 ç HVP-203-380

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : HVP-203-380 

 • Ẻ 2 ൷ ,к¤͹ҡ,2 к͡ٺ
 • Եçѹ٧ 12 - 15 , 174 - 220 Psi. (ʹ)
 • ѵҡüԵ 355 Ե/ҷ
 • ѵҡüԵçѹ 12 270 Ե/ҷ
 • ԵҪ () 3 ç , 3 , 380 ŵ , кѴѵѵӧҹ˹ѡԹ
 • ѧҴ 237 Ե 
 • кѴѵѵ ǺԵ
 • Ѻҹͧçѹ٧ , ҹöԺ , ö˭ءԴ
 • ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

Ҥһ 75,600.00 ҷ 

͹ çѹ٧ 5 ç HVP-205-380 

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : HVP-205-380 

 • Ẻ 2 ൷ ,к¤͹ҡ,2 к͡ٺ
 • Եçѹ٧ 12 - 15 , 174 - 220 Psi. (ʹ)
 • ѵҡüԵ 542 Ե/ҷ
 • ѵҡüԵçѹ 12 406 Ե/ҷ
 • ԵҪ () 5 ç , 3 , 380 ŵ , кѴѵѵӧҹ˹ѡԹ
 • ѧҴ 237 Ե 
 • кѴѵѵ ǺԵ
 • Ѻҹͧçѹ٧ , ҹöԺ , ö˭ءԴ
 • ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

 

Ҥһ 103,700.00 ҷ 

͹ çѹ٧ 7.5 ç HWP-307-380 

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : HWP-307-380 

 • Ẻ 2 ൷ ,к¤͹ҡ,2 к͡ٺ
 • Եçѹ٧ 12 - 15 , 174 - 220 Psi. (ʹ)
 • ѵҡüԵ 763 Ե/ҷ
 • ѵҡüԵçѹ 12 606 Ե/ҷ
 • ԵҪ () 7.5 ç , 3 , 380 ŵ , кѴѵѵӧҹ˹ѡԹ
 • ѧҴ 237 Ե 
 • кѴѵѵ ǺԵ
 • Ѻҹͧçѹ٧ , ҹöԺ , ö˭ءԴ
 • ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

 

Ҥһ 120,000.00 ҷ 

͹ çѹ٧ 10 ç HWP-310-380 

SWAN AIRCOMPRESSOR MODEL : HWP-310-380 

 • Ẻ 2 ൷ ,к¤͹ҡ,3 к͡ٺ
 • Եçѹ٧ 12 - 15 , 174 - 220 Psi. (ʹ)
 • ѵҡüԵ 1024 Ե/ҷ
 • ѵҡüԵçѹ 12 786 Ե/ҷ
 • ԵҪ () 10 ç , 3 , 380 ŵ , кѴѵѵӧҹ˹ѡԹ
 • ѧҴ 237 Ե 
 • кѴѵѵ ǺԵ
 • Ѻҹͧçѹ٧ , ҹöԺ , ö˭ءԴ
 • ѺСѹԹ 1

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------Ѿ
Ǣ
´ѷ طԾ ӡѴ VASUTHIP