dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
https://truehits.net/
dot
bulletkapook
bulletѰ
bulletԹ
bullettruehits


ẹҧ
vasuthip
ẹҧ
ẹҧ


ӺҴ ԵٺԪ Mitsubishi

MITSUBISHI

 

MITSUBISHI,MITSUBISHI,ԵٺԪ,ԵٺԪ

 Mitsubishi PUMP ӺҴ ԵٺԪ

 

ӺҴ ԵٺԪ Mitsubishi 4DSP-375S32/6

 - ӺҴ Ҵ 1/2 ç , 1 , 220 ŵ

 -  52 - 22

 - ѵҡ 0 - 40 Ե/ҷ

 - öҹ黡俵§ 160 ŵ

 - öҹѺ觨俷ʶҧͧ

 - ػóͧѹлͧѹҼ㹵

 - Դ駧´ capacitor 㹵ǻ

 - ѺͺҴŢҴ 4

 - ͧкԴ к¤͹¹

 - 㺾ѴѴ âѴըҡӻ

 - çҧӨҡᵹ SUS-304 áѴ͹ҡӡдҧ ӡ

 - ʻԧᵹ SUS-304 ͧѹ͹ѺẺʹҧ

 ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com

-----------------------

 

 

ӺҴ ԵٺԪ Mitsubishi 4DSP-755S32/12 

 - ӺҴ Ҵ 1 ç , 1 , 220 ŵ

 -  110 - 52

 - ѵҡ 0 - 40 Ե/ҷ

 - öҹ黡俵§ 160 ŵ

 - öҹѺ觨俷ʶҧͧ

 - ػóͧѹлͧѹҼ㹵

 - Դ駧´ capacitor 㹵ǻ

 - ѺͺҴŢҴ 4

 - ͧкԴ к¤͹¹

 - 㺾ѴѴ âѴըҡӻ

 - çҧӨҡᵹ SUS-304 áѴ͹ҡӡдҧ ӡ

 - ʻԧᵹ SUS-304 ͧѹ͹ѺẺʹҧ

  ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com

-----------------------
-

 

 

ӺҴ ԵٺԪ Mitsubishi 4DSP-755S32/8  

 - ӺҴ Ҵ 1 ç , 1 , 220 ŵ

 -  60 - 32

 - ѵҡ 0 - 80 Ե/ҷ

 - öҹ黡俵§ 160 ŵ

 - öҹѺ觨俷ʶҧͧ

 - ػóͧѹлͧѹҼ㹵

 - Դ駧´ capacitor 㹵ǻ

 - ѺͺҴŢҴ 4

 - ͧкԴ к¤͹¹

 - 㺾ѴѴ âѴըҡӻ

 - çҧӨҡᵹ SUS-304 áѴ͹ҡӡдҧ ӡ

 - ʻԧᵹ SUS-304 ͧѹ͹ѺẺʹҧ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com

-----------------------

 

 

ӺҴ ԵٺԪ Mitsubishi 4DSP-1105S32/12 

 - ӺҴ Ҵ 1.5 ç , 1 , 220 ŵ

 -  90 - 49

 - ѵҡ 0 - 80 Ե/ҷ

 - öҹ黡俵§ 160 ŵ

 - öҹѺ觨俷ʶҧͧ

 - ػóͧѹлͧѹҼ㹵

 - Դ駧´ capacitor 㹵ǻ

 - ѺͺҴŢҴ 4

 - ͧкԴ к¤͹¹

 - 㺾ѴѴ âѴըҡӻ

 - çҧӨҡᵹ SUS-304 áѴ͹ҡӡдҧ ӡ

 - ʻԧᵹ SUS-304 ͧѹ͹ѺẺʹҧ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com

-----------------------

  

ӺҴ ԵٺԪ Mitsubishi 4DSP-1505S32/16 

 - ӺҴ Ҵ 2 ç , 1 , 220 ŵ

 -  122 - 64

 - ѵҡ 0 - 80 Ե/ҷ

 - öҹ黡俵§ 160 ŵ

 - öҹѺ觨俷ʶҧͧ

 - ػóͧѹлͧѹҼ㹵

 - Դ駧´ capacitor 㹵ǻ

 - ѺͺҴŢҴ 4

 - ͧкԴ к¤͹¹

 - 㺾ѴѴ âѴըҡӻ

 - çҧӨҡᵹ SUS-304 áѴ͹ҡӡдҧ ӡ

 - ʻԧᵹ SUS-304 ͧѹ͹ѺẺʹҧ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com

-----------------------Ѿ
Ǣ
´ѷ طԾ ӡѴ VASUTHIP