ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ԧ͹ҹ
dot
bulletkapook
bulletHITACHI
bulletTOYOX
bulletPUMA
bulletSWAN
bulletFU SHENG
bulletREXON
bulletPHILIPS
bulletEBARA
bulletѰ
bulletԹ


ẹҧ
ẹҧ
ẹҧ
ẹҧ


Ե MITSUBISHI 380V

ԵٺԪ Mitsubishi

        ԵٺԪ Motor Mitsubishi 繷Ѻҧҧҧͧ ͧҡդسҾҡ Թʵ͡繨ӹǹҡ ͧҡհҹüԵ㹻 ԵٺԪҡ¢Ҵҹ͡ 220 ŵ Ẻҵ˹Ź 380 ŵ駢ҵ˹Ź բҴ 1/4 çҨ֧ 125 ç

 HOTLINE 094-249-1122 , 094-249-2211

 俿ԵٺԪ MISUBISHI ELECTRIC MOTORS

俿ԵٺԪ MISUBISHI ELECTRIC MOTORS

Ҥ 2,510.00ҷ

Motor Mitsubishi 1/4 HP Model : SF-JR 1/4 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 1/4 ç(L)=220/380V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ) 

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

---------------------------------------------------------------- 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 3,230.00ҷ

Motor Mitsubishi 1/2 HP Model : SF-JR 1/2 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 1/2 ç(L)=220/380V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

---------------------------------------------------------------- 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 4,200.00ҷ

Motor Mitsubishi 1 HP Model : SF-JR 1 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 1 ç(L)=220/380V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ---------------------------------------------------------------- 

 Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 5,230.00ҷ

Motor Mitsubishi 2 HP Model : SF-JR 2 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 2 ç(L)=220/380V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

  ----------------------------------------------------------------  

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 6,080.00ҷ

Motor Mitsubishi 3 HP Model : SF-JR 3 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 3 ç(L)=220/380V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

  ----------------------------------------------------------------  

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 8,770.00ҷ

Motor Mitsubishi 5 HP Model : SF-JR 5 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 5 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------   

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 12,170.00ҷ

Motor Mitsubishi 7.5 HP Model : SF-JR 7.5 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 7.5 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

  ----------------------------------------------------------------  

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 15,170.00ҷ

Motor Mitsubishi 10 HP Model : SF-JR 10 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 10 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------   

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 27,600.00ҷ

Motor Mitsubishi 15 HP Model : SF-J 15 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 15 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------   

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 34,500.00ҷ

Motor Mitsubishi 20 HP Model : SF-J 20 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 20 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------   

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 42,900.00ҷ

Motor Mitsubishi 25 HP Model : SF-J 25 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 25 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------  

 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 49,950.00ҷ

Motor Mitsubishi 30 HP Model : SF-J 30 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 30 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------   

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 62,780.00ҷ

Motor Mitsubishi 40 HP Model : SF-J 40 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 40 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------   

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 78,420.00ҷ

Motor Mitsubishi 50 HP Model : SF-J 50 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 50 ç(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------  

 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 90,230.00ҷ

Motor Mitsubishi 60 HP Model : SF-J 60 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 60 ç(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------  

 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 100,800.00ҷ

Motor Mitsubishi 75 HP Model : SF-J 75 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 75 ç(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------  

 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 180,000.00ҷ

Motor Mitsubishi 100 HP Model : SF-J 100 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 100 ç(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

  ---------------------------------------------------------------- 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Ҥ 200,000.00ҷ

Motor Mitsubishi 125 HP Model : SF-J 125 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 125 ç(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

HOTLINE  094-249-2211

TEL / FAX 02-948-2866 

 

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.comѾ
Ǣ
´


ѷ طԾ ӡѴ