dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
https://truehits.net/
dot
bulletkapook
bulletѰ
bulletԹ
bullettruehits


ẹҧ
vasuthip
ẹҧ
ẹҧ


MITSUBISHI 380V

ԵٺԪ Mitsubishi

        ԵٺԪ Motor Mitsubishi 繷Ѻҧҧҧͧ ͧҡդسҾҡ Թʵ͡繨ӹǹҡ ͧҡհҹüԵ㹻 ԵٺԪҡ¢Ҵҹ͡ 220 ŵ Ẻҵ˹Ź 380 ŵ駢ҵ˹Ź բҴ 1/4 çҨ֧ 125 ç

 ͺ

Դ 081-912-0621
ID : 0819120621
Email : tatiya.vasu@gmail.com

 

俿ԵٺԪ MISUBISHI ELECTRIC MOTORS 

 

Motor Mitsubishi 1/4 HP Model : SF-QR 1/4 HP 4P Ҥ 3,000 ҷ
Motor Mitsubishi 1/4 HP Model : SF-QR 1/4 HP 2P Ҥ 3,060 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 1/4 ç(L)=220/380V 

俿 380 ŵ

Ẻҵ 

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P) 

50 Hz. 3 (çҹ) 

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

---------------------------------------------------------------- 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 1/2 HP Model : SF-QR 1/2 HP 4P Ҥ 3,790.00ҷ
Motor Mitsubishi 1/2 HP Model : SF-QR 1/2 HP 2P Ҥ 3,890.00ҷ

ԵٺԪԢҴ 1/2 ç(L)=220/380V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 1 HP Model : SF-QR 1 HP 4PҤ 4,700 ҷ 

Motor Mitsubishi 1 HP Model : SF-QR 1 HP 4PҤ 4,790 ҷ

ԵٺԪԢҴ 1 ç(L)=220/380V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

 Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 2 HP Model : SF-QR 2 HP 4P Ҥ 6,650.00ҷ 

Motor Mitsubishi 2 HP Model : SF-QR 2 HP 2P Ҥ 6,750.00ҷ 

ԵٺԪԢҴ 2 ç(L)=220/380V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 3 HP Model : SF-QR 3 HP 4P Ҥ 7,370 ҷ 

Motor Mitsubishi 3 HP Model : SF-QR 3 HP 2P Ҥ 7,500 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 3 ç(L)=220/380V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 5 HP Model : SF-QR 5 HP 4P Ҥ 10,470 ҷ 

Motor Mitsubishi 5 HP Model : SF-QR 5 HP 2P Ҥ 10,650 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 5 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 7.5 HP Model : SF-QR 7.5 HP 4P Ҥ 14,000 ҷ 

Motor Mitsubishi 7.5 HP Model : SF-QR 7.5 HP 2P Ҥ 14,500 ҷ 

 - ԵٺԪԢҴ 7.5 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

 - 俿 380 ŵ

 - Ẻҵ

 - ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

 - 50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------  

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 10 HP Model - SF-QR 10 HP 4P Ҥ 17,500 ҷ 

Motor Mitsubishi 10 HP Model - SF-QR 10 HP 2P Ҥ 18,500 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 10 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-------------------------------------------------------------- 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 15 HP Model : SF-J 15 HP 4P Ҥ 32,810 ҷ 

Motor Mitsubishi 15 HP Model : SF-J 15 HP 2P Ҥ 33,360 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 15 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-------------------------------------------------------------- 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 20 HP Model : SF-J 20 HP 4P Ҥ 41,000 ҷ 

Motor Mitsubishi 20 HP Model : SF-J 20 HP 2P Ҥ 41,950 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 20 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 25 HP Model : SF-J 25 HP 4P Ҥ 51,300 ҷ 

Motor Mitsubishi 25 HP Model : SF-J 25 HP 2P Ҥ 52,500 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 25 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 30 HP Model : SF-J 30 HP 4P Ҥ 59,950 ҷ 

Motor Mitsubishi 30 HP Model : SF-J 30 HP 2P Ҥ 60,950 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 30 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 40 HP Model : SF-J 40 HP 4P Ҥ 74,880 ҷ 

Motor Mitsubishi 40 HP Model : SF-J 40 HP 2P Ҥ 75,060 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 40 ç(L)=220/380V,(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 2,890ͺ(2P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-------------------------------------------------------------- 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 50 HP Model : SF-J 50 HP 4P Ҥ 92,690 ҷ 

Motor Mitsubishi 50 HP Model : SF-J 50 HP 2P Ҥ 94,000 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 50 ç(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------  

 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Motor Mitsubishi 60 HP Model : SF-J 60 HP 4P  Ҥ 106,450 ҷ 

Motor Mitsubishi 60 HP Model : SF-J 60 HP 2P  Ҥ 108,000 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 60 ç(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

 

Motor Mitsubishi 75 HP Model : SF-J 75 HP 4P Ҥ 118,860 ҷ 

Motor Mitsubishi 75 HP Model : SF-J 75 HP 2P Ҥ 119,880 ҷ 

ԵٺԪԢҴ 75 ç(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P)

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

 

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Motor Mitsubishi 100 HP Model : SF-J 100 HP 4P

Motor Mitsubishi 100 HP Model : SF-J 100 HP 2P

ԵٺԪԢҴ 100 ç(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

Motor Mitsubishi,Motor, Mitsubishi

Motor Mitsubishi 125 HP Model : SF-J 125 HP 4P

Motor Mitsubishi 125 HP Model : SF-J 125 HP 4P

ԵٺԪԢҴ 125 ç(H)=380/660V

俿 380 ŵ

Ẻҵ

ͺ 1,450 ͺ(4P) 

50 Hz. 3 (çҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------Ѿ
Ǣ
´ѷ طԾ ӡѴ VASUTHIP