dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
https://truehits.net/
dot
bulletkapook
bulletѰ
bulletԹ
bullettruehits


ẹҧ
vasuthip
ẹҧ
ẹҧ


HITACHI 220V

 

ԵҪ Hitachi

ԵҪ MOTOR HITACHI ԵҪͧȭ Ѻҧҡ㹻 ԵҪ¢Ҵ 좹Ҵ 1/4 ç-좹Ҵ 100 ç   ҹö͡´ԹҤ ҡʧͺԴʹ

 EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com 

Motor Hitachi,Motor,Hitachi,EFOU-KT

Ҥ 2,050.00ҷ 

 ԵҪ 1/4 ç 1/4 EFOU-KT 

 Motor Hitachi 1/4 HP Model : 1/4 EFOU-KT

 - ԵҪԢҴ 1/4 ç

 - 俿 220 ŵ 4

 - Ẻҵ ͺ 1,450 ͺ

 -  1  (俺ҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

 

Motor Hitachi,Motor,Hitachi,EFOU-KT

Ҥ 4,060.00ҷ

ԵҪ 1/2 ç 1/2 EFOUP-KT 

 Motor Hitachi 1/2 HP Model : 1/2 EFOUP-KT

 - ԵҪԢҴ 1/2 ç

 - 俿 220 ŵ 4

 - Ẻҵ ͺ 1,450 ͺ

 -  1  (俺ҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

  

Motor Hitachi,Motor,Hitachi,EFOU-KT

Ҥ 6,170.00ҷ 

ԵҪ 1 ç 1 EFOUP-KR 

 Motor Hitachi 1 HP Model : 1 EFOUP-KR

 - ԵҪԢҴ 1 ç

 - 俿 220 ŵ 4

 - Ẻҵ ͺ 1,450 ͺ

 -  1  (俺ҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

ԵҪ 3 ç  3 EFOUP-KQ Motor Hitachi 3 HP Model : 3 EFOUP-KQ

Ҥ 10,970.00ҷ

 ԵҪ 2 ç 2 EFOUP-KQ

 - Motor Hitachi 2 HP Model : 2 EFOUP-KQ

 - ԵҪԢҴ 2 ç

 - 俿 220 ŵ 4

 - Ẻҵ ͺ 1,450 ͺ

 -  1  (俺ҹ)

 

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

---------------------------------------------------------------

 

Motor Hitachi,Motor,Hitachi,EFOU-KT

Ҥ 13,660.00ҷ 

 ԵҪ 3 ç 3 EFOUP-KQ

 - Motor Hitachi 3 HP Model : 3 EFOUP-KQ

 - ԵҪԢҴ 3 ç

 - 俿 220 ŵ 4

 - Ẻҵ ͺ 1,450 ͺ 

 -  1  (俺ҹ)

 

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------- 

 

Motor Hitachi,Motor,Hitachi,EFOU-KT

Ҥ 22,200.00ҷ 

 ԵҪ 5 ç 5 EFOUP-KQ

 - Motor Hitachi 5 HP Model : 5 EFOUP-KQ

 - ԵҪԢҴ 5 ç

 - 俿 220 ŵ 4

 - Ẻҵ ͺ 1,450 ͺ

 -  1  (俺ҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

 

Motor Hitachi,Motor,Hitachi,EFOU-KT

Ҥ 28,500.00ҷ

ԵҪ 7.5 ç 7.5 EFOUP-KQ

 - Motor Hitachi 7.5 HP Model : 7.5 EFOUP-KQ

 - ԵҪԢҴ 7.5 ç

 - 俿 220 ŵ 4

 - Ẻҵ ͺ 1,450 ͺ

 -  1  (俺ҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------

 

 

Motor Hitachi,Motor,Hitachi,EFOU-KT

Ҥ 31,600.00ҷ

ԵҪ 10 ç 10 EFOUP-KQ

  - Motor Hitachi 10 HP Model : 10 EFOUP-KQ

 - ԵҪԢҴ 10 ç

 - 俿 220 ŵ 4

 - Ẻҵ ͺ 1,450 ͺ

 -  1  (俺ҹ)

ͺ 

Ͷ. 081-912-0621

TEL / FAX 02-948-2866  

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

--------------------------------------------------------------Ѿ
Ǣ
´ѷ طԾ ӡѴ VASUTHIP