ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ԧ͹ҹ
dot
bulletkapook
bulletHITACHI
bulletTOYOX
bulletPUMA
bulletSWAN
bulletFU SHENG
bulletREXON
bulletPHILIPS
bulletEBARA
bulletѰ
bulletԹ


ẹҧ
ẹҧ
ẹҧ
ẹҧ


ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ

ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN

 

ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ ͡¢Ҵ 

1.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 500 Ե
2.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 600 Ե
3.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 750 Ե
4.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 800 Ե
5.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 1000 Ե
6.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 1500 Ե
7.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 2000 Ե
9.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 3000 Ե
10.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 4000 Ե
11.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 5000 Ե
12.ѧ纹 ѧͧ Ẻ駾ùԵ չ GREEN WATER Ҵ 6000 Ե
 
ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 500 Ե 
Ҥ 5400 ҷ
ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 500 Ե GWO-500P
 Ҵҧ 870 , ٧ 111
 - Ҵ͹-͡ 1
 - ҴһԴԴ ҧ 400
 - Ѻӹǹѡѡ 2 - 3
 - Ѻҵðҹ ͡.1379-2551 ͡.816-2538
 - ѺСѹԹ 20

ͺ 

Mobile :094-249-1122 

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: @nbu7460c

EMAIL: b.vasuthip@gmail.com

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 600 Ե
Ҥ 6,000 ҷ
ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 600 Ե GWO-600P
 Ҵҧ 780 , ٧ 1480
 - Ҵ͹-͡ 1
 - ҴһԴԴ ҧ 400
 - Ѻӹǹѡѡ 3 - 5
 - Ѻҵðҹ ͡.1379-2551 ͡.816-2538
 - ѺСѹԹ 20
 

ͺ 

Mobile :094-249-1122 

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: @nbu7460c

EMAIL: b.vasuthip@gmail.com

 
--------------------------------------------------------------------------------------

 

Ҥ 6,800 ҷ

ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 800 Ե GWO-800P

 • Ҵҧ 730 , ٧ 2040
 • Ҵ͹-͡ 1
 • ҴһԴԴ ҧ 400
 • Ѻӹǹѡѡ 6 - 6
 • Ѻҵðҹ ͡.1379-2551 ͡.816-2538
 • ѺСѹԹ 20

ͺ 

Mobile :094-249-1122 

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: @nbu7460c

EMAIL: b.vasuthip@gmail.com

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Ҥ 7,000 ҷ

ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 1000 Ե GWO-1000P 

 • Ҵҧ 910 , ٧ 1800
 • Ҵ͹-͡ 1
 • ҴһԴԴ ҧ 400
 • Ѻӹǹѡѡ 6 - 8
 • Ѻҵðҹ ͡.1379-2551 ͡.816-2538
 • ѺСѹԹ 20

ͺ 

Mobile :094-249-1122 

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: @nbu7460c

EMAIL: b.vasuthip@gmail.com

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

Ҥ -- ҷ

ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 1500 Ե GWO-1500P 

 • Ҵҧ 1100 , ٧ 1820
 • Ҵ͹-͡ 1
 • ҴһԴԴ ҧ 400
 • Ѻӹǹѡѡ 6 - 12
 • Ѻҵðҹ ͡.1379-2551 ͡.816-2538
 • ѺСѹԹ 20

ͺ 

Mobile :094-249-1122 

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: @nbu7460c

EMAIL: b.vasuthip@gmail.com

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

Ҥ 13,000 ҷ

ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 2000 Ե GWO-2000P 

 • Ҵҧ 1330 , ٧ 1910
 • Ҵ͹ 1 , Ҵ͹͡ 2
 • ҴһԴԴ ҧ 400
 • Ѻӹǹѡѡ 10 - 16
 • Ѻҵðҹ ͡.1379-2551 ͡.816-2538
 • ѺСѹԹ 20

ͺ 

Mobile :094-249-1122 

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: @nbu7460c

EMAIL: b.vasuthip@gmail.com

 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ҥ 17,600 ҷ

ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 3000 Ե GWO-3000P 

 • Ҵҧ 1330 , ٧ 2240
 • Ҵ͹ 1 , Ҵ͹͡ 2
 • ҴһԴԴ ҧ 400
 • Ѻӹǹѡѡ 15 - 25
 • Ѻҵðҹ ͡.1379-2551 ͡.816-2538
 • ѺСѹԹ 20

ͺ 

Mobile :094-249-1122 

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: @nbu7460c

EMAIL: b.vasuthip@gmail.com

 
--------------------------------------------------------------------------------------
  

 

Ҥ 23,500 ҷ

ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 4000 Ե GWO-4000P 

 • Ҵҧ 2000 , ٧ 1850
 • Ҵ͹ 1 , Ҵ͹͡ 2
 • ҴһԴԴ ҧ 400
 • Ѻӹǹѡѡ 15 - 25
 • Ѻҵðҹ ͡.1379-2551 ͡.816-2538
 • ѺСѹԹ 20

ͺ 

Mobile :094-249-1122 

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: @nbu7460c

EMAIL: b.vasuthip@gmail.com

 
--------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Ҥ 27,500 ҷ

ѧ纹ӵ駾 PE ùԵ GREEN WATER Ҵ 5000 Ե GWO-5000P 

 • Ҵҧ 2000 , ٧ 2050
 • Ҵ͹ 1 , Ҵ͹͡ 2
 • ҴһԴԴ ҧ 400
 • Ѻӹǹѡѡ 25 - 41
 • Ѻҵðҹ ͡.1379-2551 ͡.816-2538
 • ѺСѹԹ 20

ͺ 

Mobile :094-249-1122 

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: @nbu7460c

EMAIL: b.vasuthip@gmail.comѾ
Ǣ
´ѷ طԾ ӡѴ