ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ԧ͹ҹ
dot
bulletkapook
bulletHITACHI
bulletTOYOX
bulletPUMA
bulletSWAN
bulletFU SHENG
bulletREXON
bulletPHILIPS
bulletEBARA
bulletѰ
bulletԹ


ẹҧ
ẹҧ
ẹҧ
ẹҧ


Ӥ-WUO

Ӥ

,Ӥ,kawamoto, ,kawamoto pump

Ӥ  WUO -405-015S2 Kawamoto water pump Model WUO -405-015S2

Ӥ  WUO -405-015S2  Ҥ   24,000  ҷ

- 좹Ҵ 0.15 ѵ , 1 220 ŵ , 3.8

- 5.2 - 2.5

- ҳ 0.02 - 0.125 ź. ҷ

- Ҵ 40 , 1 1/2

 ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

-------------------------------------------------------------------

Ӥ  WUO -405-0.15SL-F 

Kawamoto water pump Model WUO -405-0.15SL-F

Ӥ  WUO -405-0.15SL-F  Ҥ   28,100  ҷ

 - 좹Ҵ 0.15 ѵ , 1 220 ŵ , 3.8

- 5.2 - 2.5

- ҳ 0.02 - 0.125 ź. ҷ

- Ҵ 40 , 1 1/2

- Ẻ 2 ١

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

-------------------------------------------------------------------

Ӥ  WUO -405-0.15SLN-F 

Kawamoto water pump Model WUO -405-0.15SLN-F

 Ҥ   31,100  ҷ

Ӥ  WUO -405-0.15SLN-F 

 - 좹Ҵ 0.15 ѵ , 1 220 ŵ , 3.8

- 5.2 - 2.5

- ҳ 0.02 - 0.125 ź. ҷ

- Ҵ 40 , 1 1/2  

- Ẻ 3 ١

 ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

-------------------------------------------------------------------

Ӥ  WUO -405-0.25S2-F  

Kawamoto water pump Model WUO -405-0.25S2-F 

 

Ӥ  WUO -405-0.25S2-F  Ҥ   26,000  ҷ

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

-------------------------------------------------------------------

Ӥ  WUO -405-0.25S2LN-F 

Kawamoto water pump Model WUO -405-0.25S2LN-F 

 

Ӥ  WUO -405-0.25S2LN-F  Ҥ   37,000  ҷ

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

-------------------------------------------------------------------

Ӥ  WUO -405-0.25T4-F  

Kawamoto water pump Model WUO -405-0.25T4-F 

 

Ӥ  WUO -405-0.25T4-F  Ҥ   26,000  ҷ

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

-------------------------------------------------------------------

Ӥ  WUO -405-0.25T4L-F  

Kawamoto water pump Model WUO -405-0.25T4L-F 

 

Ӥ  WUO -405-0.25T4L-F  Ҥ   35,000  ҷ

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

--------------------------------------------------------------------

Ӥ  WUO -405-0.25T4LN-F 

Kawamoto water pump Model WUO -405-0.25T4LN-F 

 

Ӥ  WUO -405-0.25T4LN-F  Ҥ   39,000  ҷ

ͺ

 081-912-0621

E-mail : tatiya.vasu@gmail.com

ID LINE : 0819120621

-------------------------------------------------------------------

Ӥ  WUO -505-0.4S2-F  

Kawamoto water pump Model WUO -505-0.4S2-F 

 

Ӥ  WUO -505-0.4S-F  Ҥ   33,000  ҷ

 - 좹Ҵ 0.4 ѵ , 1 220 ŵ , 3.8

- 9.2 - 4.5

- ҳ 0.05 - 0.2 ź. ҷ

- Ҵ 40 , 1 1/2  

- ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

__

Ӥ  WUO -505-0.4S2L-F  

Kawamoto water pump Model WUO -505-0.4S2L-F 

 

Ӥ  WUO -505-0.4SL-F  Ҥ   39,000  ҷ

- 좹Ҵ 0.4 ѵ , 1 220 ŵ , 3.8

- 9.2 - 4.5

- ҳ 0.05 - 0.2 ź. ҷ

- Ҵ 40 , 1 1/2

- Ẻ 2 ١ 

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ  WUO -505-0.4S2LN-F  

Kawamoto water pump Model WUO -505-0.4S2LN-F 

 

Ӥ  WUO -505-0.4SLN-F  Ҥ   41,400  ҷ

- 좹Ҵ 0.4 ѵ , 1 220 ŵ , 3.8

- 9.2 - 4.5

- ҳ 0.05 - 0.2 ź. ҷ

- Ҵ 40 , 1 1/2

- Ẻ 3 ١  

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ  WUO -505-0.4T4-F  

Kawamoto water pump Model WUO -505-0.4T4-F 

 

Ӥ  WUO -505-0.4T4-F  Ҥ   25,300  ҷ

 - 좹Ҵ 0.4 ѵ , 3 380 ŵ 

- 9.2 - 4.5

- ҳ 0.05 - 0.2 ź. ҷ

- Ҵ 40 , 1 1/2

- ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ  WUO -505-0.4T4L-F  Kawamoto water pump Model WUO -505-0.4T4L-F 

 

Ӥ  WUO -505-0.4T4L-F  Ҥ   35,000  ҷ

 - 좹Ҵ 0.4 ѵ , 3 380 ŵ 

- 9.2 - 4.5

- ҳ 0.05 - 0.2 ź. ҷ

- Ҵ 40 , 1 1/2

- Ẻ 2 ١ 

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ  WUO -505-0.4T4LN-F  Kawamoto water pump Model WUO -505-0.4T4LN-F 

 

Ӥ  WUO -505-0.4T4LN-F  Ҥ   39,000  ҷ

 - 좹Ҵ 0.4 ѵ , 3 380 ŵ 

- 9.2 - 4.5

- ҳ 0.05 - 0.2 ź. ҷ

- Ҵ 40 , 1 1/2

- Ẻ 3 ١  

 ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

 

Ӥ  WUO -505-0.75T4-F 

 Kawamoto water pump Model WUO -505-0.75T4-F 

 

Ӥ  WUO -505-0.75T4-F  Ҥ   25,000  ҷ

 - 좹Ҵ 0.75 ѵ , 3 380 ŵ 

- 13.2 - 7

- ҳ 0.05 - 0.25 ź. ҷ

- Ҵ 50 , 2

- ١

 ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ  WUO -505-0.75T4L-F  

Kawamoto water pump Model WUO -505-0.75T4L-F 

 

Ӥ  WUO -505-0.75T4L-F  Ҥ   35,500  ҷ

 - 좹Ҵ 0.75 ѵ , 3 380 ŵ 

- 13.2 - 7

- ҳ 0.05 - 0.25 ź. ҷ

- Ҵ 50 , 2

- 2 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

 

Ӥ  WUO -505-0.75T4LN-F  

Kawamoto water pump Model WUO -505-0.75T4LN-F 

 

Ӥ  WUO -505-0.75T4LN-F  Ҥ   41,500  ҷ

 - 좹Ҵ 0.75 ѵ , 3 380 ŵ 

- 13.2 - 7

- ҳ 0.05 - 0.25 ź. ҷ

- Ҵ 50 , 2

- 3 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

_

 

Ӥ  WUO -505-1.5T4-F  Ҥ   40,000  ҷ

 - 좹Ҵ 1.5 ѵ , 3 380 ŵ 

- 16 - 13.2

- ҳ 0.16 - 0.32 ź. ҷ

- Ҵ 50 , 2

- ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

_

 

Ӥ  WUO -505-1.5T4-LF  Ҥ   61,600  ҷ

 - 좹Ҵ 1.5 ѵ , 3 380 ŵ 

- 16 - 13.2

- ҳ 0.16 - 0.32 ź. ҷ

- Ҵ 50 , 2

- Ẻ١ 2 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ  WUO -505-1.5T4-LNF  Ҥ   67,600  ҷ

 - 좹Ҵ 1.5 ѵ , 3 380 ŵ 

- 16 - 13.2

- ҳ 0.16 - 0.32 ź. ҷ

- Ҵ 50 , 2

- Ẻ١ 3 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL: tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

 

Ӥ  WUO -655-1.5T4-F  Ҥ   45,400  ҷ

 - 좹Ҵ 1.5 ѵ , 3 380 ŵ 

- 14.5 - 6.8

- ҳ 0.25 - 0.5 ź. ҷ

- Ҵ 65 , 2.1/2

- ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -655-1.5T4L-F  

Kawamoto water pump Model  WUO -655-1.5T4L-F  

 

Ӥ  WUO -655-1.5T4L-F  Ҥ   62,700  ҷ

 - 좹Ҵ 1.5 ѵ , 3 380 ŵ 

- 14.5 - 6.8

- ҳ 0.25 - 0.5 ź. ҷ

- Ҵ 65 , 2.1/2

- 2 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -655-1.5T4LN-F   

Kawamoto water pump Model  WUO -655-1.5T4LN-F  

 

Ӥ  WUO -655-1.5T4LN-F  Ҥ   69,000  ҷ

 - 좹Ҵ 1.5 ѵ , 3 380 ŵ 

- 14.5 - 6.8

- ҳ 0.25 - 0.5 ź. ҷ

- Ҵ 65 , 2.1/2

- 3 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -655-2.2T4-F  

Kawamoto water pump Model  WUO -655-2.2T4-F

 

Ӥ  WUO -655-2.2T4-F  Ҥ   65,700  ҷ

 - 좹Ҵ 2.2 ѵ , 3 380 ŵ 

- 17 - 12.8

- ҳ 0.25 - 0.5 ź. ҷ

- Ҵ 65 , 2.1/2

- ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -655-2.2T4L-F  

Kawamoto water pump Model  WUO -655-2.2T4L-F

 

Ӥ  WUO -655-2.2T4L-F  Ҥ   89,400  ҷ

 - 좹Ҵ 2.2 ѵ , 3 380 ŵ 

- 17 - 12.8

- ҳ 0.25 - 0.5 ź. ҷ

- Ҵ 65 , 2.1/2

- 2 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

 

Ӥ   WUO -655-2.2T4LN-F 

 Kawamoto water pump Model  WUO -655-2.2T4LN-F

 

Ӥ  WUO -655-2.2T4-LNF  Ҥ   92,800  ҷ

- 좹Ҵ 2.2 ѵ , 3 380 ŵ 

- 17 - 12.8

- ҳ 0.25 - 0.5 ź. ҷ

- Ҵ 65 , 2.1/2

 - 3 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -655-3.7T4-F 

 Kawamoto water pump Model  WUO -655-3.7T4-F

 

Ӥ  WUO -655-3.7T4-F  Ҥ   71,100  ҷ

- 좹Ҵ 3.7 ѵ , 3 380 ŵ 

- 23.5 - 20.2

- ҳ 0.25 - 0.5 ź. ҷ

- Ҵ 65 , 2.1/2

- ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -655-3.7T4L-F 

 Kawamoto water pump Model  WUO -655-3.7T4L-F

 

Ӥ  WUO -655-3.7T4L-F  Ҥ   97,700  ҷ

- 좹Ҵ 3.7 ѵ , 3 380 ŵ 

- 23.5 - 20.2

- ҳ 0.25 - 0.5 ź. ҷ

- Ҵ 65 , 2.1/2

- 2 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -655-3.7T4LN-F 

 Kawamoto water pump Model  WUO -655-3.7T4LN-F

 

Ӥ  WUO -655-3.7T4LN-F  Ҥ   104,100  ҷ

- 좹Ҵ 3.7 ѵ , 3 380 ŵ 

- 23.5 - 20.2

- ҳ 0.25 - 0.5 ź. ҷ

- Ҵ 65 , 2.1/2

- 3 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -805-2.2T4-F   

Kawamoto water pump Model  WUO -805-2.2T4-F 

 

Ӥ  WUO -805-2.2T4-F  Ҥ   69,000  ҷ

- 좹Ҵ 2.2 ѵ , 3 380 ŵ 

- 15.5 - 4.8

- ҳ 0.36 - 0.7 ź. ҷ

- Ҵ 80 , 3

- ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -805-2.2T4L-F   

Kawamoto water pump Model  WUO -805-2.2T4L-F 

 

Ӥ  WUO -805-2.2T4L-F  Ҥ   92,100  ҷ

- 좹Ҵ 2.2 ѵ , 3 380 ŵ 

- 15.5 - 4.8

- ҳ 0.36 - 0.7 ź. ҷ

- Ҵ 80 , 3

- 2 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -805-2.2T4LN-F  

 Kawamoto water pump Model  WUO -805-2.2T4LN-F 

 

Ӥ  WUO -805-2.2T4LN-F  Ҥ   99,500  ҷ

- 좹Ҵ 2.2 ѵ , 3 380 ŵ 

- 15.5 - 4.8

- ҳ 0.36 - 0.7 ź. ҷ

- Ҵ 80 , 3

- 3 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -805-3.7T4-F   

Kawamoto water pump Model  WUO -805-3.7T4-F 

 

Ӥ  WUO -805-3.7T4-F  Ҥ   72,500  ҷ 

- 좹Ҵ 3.7 ѵ , 3 380 ŵ 

- 21.5 - 11.2

- ҳ 0.4 - 0.8 ź. ҷ

- Ҵ 80 , 3

- ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -805-3.7T4L-F  

 Kawamoto water pump Model  WUO -805-3.7T4L-F 

 

Ӥ  WUO -805-3.7T4L-F  Ҥ   99,700  ҷ

- 좹Ҵ 3.7 ѵ , 3 380 ŵ 

- 21.5 - 11.2

- ҳ 0.4 - 0.8 ź. ҷ

- Ҵ 80 , 3

- 2 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------

Ӥ   WUO -805-3.7T4LN-F   

Kawamoto water pump Model  WUO -805-3.7T4LN-F 

 

Ӥ  WUO -805-3.7T4LN-F  Ҥ   110,800  ҷ 

- 좹Ҵ 3.7 ѵ , 3 380 ŵ 

- 21.5 - 11.2

- ҳ 0.4 - 0.8 ź. ҷ

- Ҵ 80 , 3  

- 3 ١

ͺ 

Mobile :081-912-0621

Tel/Fax : 02-948-2866

ID LINE: 0819120621

EMAIL:  tatiya.vasu@gmail.com

-----------------------------Ѿ
Ǣ
´ѷ طԾ ӡѴ