dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
https://truehits.net/
dot
bulletkapook
bulletѰ
bulletԹ
bullettruehits


ẹҧ
vasuthip
ẹҧ
ẹҧ


MITSUBISHI WCL

MITSUBISHI

 

MITSUBISHI,MITSUBISHI,ԵٺԪ,ԵٺԪ

  MITSUBISHI Դҡ MOTOR INSULATION CLASS F IP55 220V , 380V 50Hz

MITSUBISHI

Ҥ 6,485.00 ҷ

ԵٺԪ MITSUBISHI WCL - 775S

- 0.75Kw / 1 Hp

- ͹ 2.1/2 x 2.1/2

- 12.7 - 4

- ҳ 0 - 700 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-
--

MITSUBISHI

Ҥ 7,860.00 ҷ

ԵٺԪ  MITSUBISHI WCL - 1105S

- 1.1Kw / 1.5 Hp

- ͹ 3 x 3

- 15 - 6.3

- ҳ 0 - 760 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 11,320.00 ҷ

ԵٺԪ  MITSUBISHI WCL - 1505S

- 1.5Kw / 2 Hp

- ͹ 3 x 3

- 17 - 6.8

- ҳ 0 - 1100 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 12,660.00 ҷ

ԵٺԪ  MITSUBISHI WCL - 1505T

- 1.5Kw / 2 Hp

- ͹ 3 x 3

- 17 - 6.8

- ҳ 0 - 1100 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 16,625.00 ҷ

ԵٺԪ  MITSUBISHI WCL - 2205FS

- 2.2Kw / 3 Hp

- ͹ 3 x 3

- 21.2 - 8.9

- ҳ 0 - 1100 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 15,860.00 ҷ

ԵٺԪ  MITSUBISHI WCL - 2205FT

- 2.2Kw / 3 Hp

- ͹ 3 x 3

- 21.2 - 8.9

- ҳ 0 - 1100 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 19,590.00 ҷ

ԵٺԪ  MITSUBISHI WCL - 3705FS

- 3.7Kw / 5 Hp

- ͹ 2.1/2 x 2

- 28 - 18

- ҳ 0 - 900 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 18,785.00 ҷ

ԵٺԪ  MITSUBISHI WCL - 3705FT

- 3.7Kw / 5 Hp

- ͹ 2.1/2 x 2

- 28 - 18

- ҳ 0 - 900 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 30,820.00 ҷ

ԵٺԪ  MITSUBISHI WCL - 5505FT

- 5.5Kw / 7.5 Hp

- ͹ 2.1/2 x 2

- 34 - 25

- ҳ 0 - 1100 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 37,500.00 ҷ

ԵٺԪ  MITSUBISHI WCL - 7505FT

- 7.5Kw / 10 Hp

- ͹ 2.1/2 x 2

- 42 - 32

- ҳ 0 - 1100 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 39,395.00 ҷ

ԵٺԪ  MITSUBISHI WCL - 11005FT

- 11.0Kw / 15 Hp

- ͹ 2.1/2 x 2

- 53 - 34

- ҳ 0 - 1200 Ե / ҷ

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 58,220.00 ҷ 

MITSUBISHI WCXL - 11005FT

- 11.0Kw / 15 Hp

- ͹ 4 x 3

- 28.3 - 14.1  

- ҳ 1100 - 3200 Ե / ҷ

- 380V

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

MITSUBISHI

Ҥ 70,590.00 ҷ

MITSUBISHI  WCXL - 15005FT

- 15 Kw / 20 Hp

- ͹ 4 x 3

- 34.3 - 20.8  

- ҳ 1300 - 3200 Ե / ҷ 

- 380V

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-

سѵԾ

- 㺾Ѵ᡹ҷӴʵ ( WCL-5505FT , WCL-7505FT , WCL-11005FT 㺾Ѵͧͧ)

- S = 2

- T = 3

ͺ
: 097-270-3456
E-mail : abusayab98@gmail.com
-----------------------------------
-Ѿ
Ǣ
´ѷ طԾ ӡѴ VASUTHIP